วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

เพลง อับดุลเลาะห์ ซูซ


Intros: Bm D F# G F# Bm Em A Bm 2times
Bm G Bm G A F#
สุดใต้ชายแดนมาเล ถิ่นนี้ แดนสนทยา ปัตตานี นารา ยะลา จรดอันดามัน สงขลา สตูน
D A D Bm
เรือกอและความหวัง ยังเล่าเรื่องราวอาดูร ลองกองหวาน ป่ายางสูง ถิ่นพี่น้องไทยมุศลิม
Bm Bm / Bm Em Em / Em / Bm
อับดุลเลาะห์ อับดุลเลาะห์ อับดุลเลาะห์ อับดุลเลาะห์
Bm G Bm G A F#
เบตงสะเดาระงู ซื่ออับดุลเลาะห์ชัดเจน พูดภาษายาวี เป็นบ่าวที่ดี ขององค์อันเลาะห์
D A D Bm
กตัญญูดูแล พ่อแม่ที่แก่ชรา ออกจากบ้าน ตีสี่ ตีห้า มีปัญญาหาเลี้ยงครอบครัว
Bm Bm Bm F# F# Bm
ออกไปไหน ออกไปไหน เขาไปกรีดยาง ออกไปไหน ออกไปไหน เขาไปรับจ้าง
Em A Bm
เขาไปถูกทาง แบบอย่างของมุสลิม
G A Bm G A Bm
นับถึอองค์อัลเลาะห์ ต่างสานศนา พูดจาต่างกัน คัมภีร์อัลกูรอาน บอกทำความดีทุกยุคสมัย
G Em
ด้ามขวานทอง พี่น้องไทย ฮา รัม ปัน บา รู
Solo:
Bm Bm / Bm Em Em / Em / Bm
อับดุลเลาะห์ อับดุลเลาะห์ อับดุลเลาะห์ อับดุลเลาะห์
Bm G Bm G A F#
ฮารัมปันบารู เพื่ออับดุลเลาะห์ชัดเจน ทางสร้างความหวังใหม่ สร้างแผ่นดินไทย ให้ใต้ ร่มเย็น
D A D Bm
อยู่เป็นพี่เป็นน้อง ขวานทองไม่มีเคืองเข็น ร่มธงไทยให้ร่มเย็น อย่างไทยพุทธไทยมุสลิม
Bm Bm Bm F# F# Bm
ออกไปไหน ออกไปไหน เขาไปสุเหร่า ออกไปไหน ออกไปไหน เขาไปละหมาด
Em A Bm Bm Bm / Bm
เขาเป็นคนของชาติ เป็นคนไทยถืออิสลาม อับดุลเลาะห์ อับดุลเลาะห์
Em Em / Em Bm Bm / Bm
อับดุลเลาะห์ อับดุลเลาะห์ อับดุลเลาะห์ อับดุลเลาะห์
Em Em / Em / Bm
อับดุลเลาะห์ อับดุลเลาะห์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น